GroenLinksGroenLinks

Ik ben actief lid van de politieke vereniging GROENLINKS. Sinds 2002 ben ik fractievoorzitter van de GROENLINKS fractie in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, ik ben vice-voorzitter van het bestuur van de partijraad en voorzitter van de landelijke werkgroep volkshuisvesting. In het verleden ben ik onder andere actief geweest bij het opzetten van een nieuwe afdeling, was ik campagneleider in 2002 en ben ik betrokken geweest bij het opzetten van het jongerennetwerk binnen GROENLINKS (later opgegaan in DWARS).

Meer over...

Gemeenteraadsfractie Krimpen aan den IJssel
Partijraad GROENLINKS
Werkgroep Volkshuisvesting
Lokale/regionale afdeling GROENLINKS aan den IJssel
Provinciale afdeling Zuid-Holland
Samenwerkende fracties/afdelingen stadsregio Rotterdam
JongerenNetwerk/DWARS

Als je interesse hebt in publicaties die ik geschreven heb, kijk dan in het Politiek Archief.