Politiek

Als scholier en student

Al tijdens zijn jeugd raakte Maarten geďnteresseerd geraakt in politiek. Op zijn 12e werd hij als brugklasser op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam gekozen tot vertegenwoordiger in de leerlingenraad, die hem vervolgens verkoos tot secretaris. In de vierder klas werd hij voorzitter en in de vijfde lid van de MR. Hij organiseerde onder andere een schoolbrede actie tegen verlenging van de schooldag door het oprekken van de pauzes en coordineerde samen met studentenorganisaties deelname van scholieren van zijn school aan de onderwijsdemonstraties tegen het beleid van toenmalig minister Ritzen in Den haag, nam deel aan een Europese scholierenconferentie tegen discriminatie in Bialystock, Polen. Verder voerde hij in 1992 campagne voor de PSP '92 tijdens de schaduwverkiezingen op school.

Na de middelbare school woonde Maarten een jaar op campus aan de Chapman Univeristy in Orange County, Californië, waar hij diverse vakken studeerde en onder meer actief was als secretaris van de RSC (Resident Student Council, de raad van campusstudenten) en als lid van de Program Board, die activiteiten organiseerde om de samengang onder studenten te bevorderen.

Tijdens zijn studie Natuur- en Sterrenkunde in Utrecht was hij als eerstejaars actief in het wekelijks studentenoverleg van de faculteit en zat twee jaar namens de studenten in de facultaire opleidingscommissie. Na het behalen van zijn bul ging Maarten naar de universitaire lerarenopleiding waar hij als eerste student voorzitter de ingeslapen opleidingscommissie nieuw leven inblies.

In de gemeenteraad

Al vroeg tijdens zijn studie werd Maarten lid van GROENLINKS. In de eerste paar jaar was dat lidmaatschap slapend, mede ook omdat er geen lokale afdeling actief was in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel. Toen in 2001 Fred Dijkstra het initiatief nam om een afdeling op te richten voor Capelle aan den IJssel en omgeving, was Maarten vanaf de oprichtingsbijeenkomst betrokken en werd later dat jaar gekozen tot lijsttrekker en campagneleider in Krimpen aan den IJssel. GroenLinks behaalden één zetel (4,6%) in de dertigduizend zielen tellende bible-belt gemeente en kon hij als jongste raadslid en jongste fractievoorzitter ooit aan de slag om Krimpen groener, socialer en toleranter te helpen maken.

Dankzij de heldere positionering en het sterke optreden in de lokale pers werd GroenLinks snel na de verkiezingen uitgeroepen tot de leider van de oppositie, hoewel Leefbaar Krimpen met drie zetels groter was en D66 iets meer stemmen en meer raadservaring had. In zijn eerste raadsperiode zette Maarten de raadsfractie neer als een betrouwbare maar kritische politieke groepering, dus constructies meedacht met oplossingen maar ook duidelijk en kritisch het debat opzocht over de fundamentele waarden waar GroenLinks voor staat. Hoewel hij zich als eenmansfractie (ondersteund door burgerlid Arie van den Bor) met alle dossiers moest bezig houden, besteedde hij extra aandacht aan jeugdbeleid, jongerenhuisvesting, onderwijs, milieu en duurzaamheid, verkeer en ruimtelijke ordening.

In 2006 breidden we dankzij een succesvolle campagne en een lijstverbinding met de PvdA onze fractie uit naar twee zetels (6,4%) en kwam Addy naast mijn in de raad. Dankzij de grotere fractie, de toegenomen ervaring en de goede relaties die in de jaren ervoor waren gesmeed lukte het ons om in deze periode een aantal kleine en enkele grotere successen te boeken, zoals het vaststellen van het FietsStructuurPlan. In 2010 besloot Maarten zich niet opnieuw kandidaat te stellen voor de raad, omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging.  

Onder gemeenteraad kun je van alles te weten komen over mijn werkzaamheden als raadslid in Krimpen aan den IJssel

Binnen groenlinks

Naast de lokale politiek was en is Maarten ook op diverse vlakken binnen GroenLinks actief. Een van zijn eerste activiteiten was het  opzetten van het jongerennetwerk, een tijdelijke beweging van GroenLinkse jongeren om Dwars weer een beetje op het juiste pad te krijgen. Gelukkig vonden het netwerk en Dwars elkaar al snel weer.

Met onder andere partijbestuurslid Hülya Ergün, corporatie-directeur Kees Kwadijk en eerste kamerlid Jos van der Lans, richtte Maarten in 2003 de nieuwe werkgroep Volkshuisvesting op waar hij sindsdien voorzitter van is. In de eerste periode was de werkgroep er gericht op de landelijke politiek en landelijke politici, hetgeen resulteerde in een haat-liefde verhouding met tweede kamerlid Ineke van Gent, omdat ze ondanks goede bedoelingen van beide zijden niet aan elkaars verwachtingen konden voldoen. Na enkele jaren verbreedde de discussie en zorgde Maarten dat de werkgroep haar werkterrein verbreedde en werd omgedoopt in de werkgroep Ruimte & Wonen. De werkgroep ging steeds gestructureerder aan de slag met inbreng bij bijvoorbeeld verkiezingsprogramma's en formuleert een GroenLinkse visie op thema's als bijvoorbeeld betaalbaarheid van het wonen, woonkwaliteit, duurzaam bouwen, groene v.s rode countouren, mobiliteit en stadsontwikkeling.

In februari 2006 werd Maarten door de provincie gekozen als afgevaardigde in de partijraad, waar hij tijdens de eerste vergadering werd gekozen tot lid van het partijraadbestuur. Daar had hij als functie contactpersoon zijn voor de Tweede Kamerfractie en was hij plaastvervangend voorzitter. In zijn tweede termijn vanaf 2008 werd hij voorzitter van het partijraadbestuur met als belangrijke ambitie om meer politiek debat in de partijraad te krijgen. Als uitkomst van het Toekomst project pakte hij samen met het partijbestuur de klus op om de rol van de partijraad ingrijpend te herzien en de daartoe benodigde reglementswijzigingen uit te werken. Deze klus was in het verleden al een aantal keren mislukt, maar door de partijraad intensief bij het proces te betrekken bleef een groot georganiseerd verzet dit keer uit. In november 2009 werden de voorstellen, na een zorgvuldige amendementenprocedure die nog een aantal concrete verbeteringen aanbrachten, door het congres aangenomen.

Kijk onder GROENLINKS om meer te weten te komen over mijn activiteiten binnen deze politieke partij

Buiten groenlinks

Buiten GROENLINKS en de gemeenteraad was Maarten nog in een aantal kleiner besturen en verenigingen actief. Van jongs af aan was Maarten lid van lokale scoutinggroep Jan Willem Friso en maakte veertien jaar lang (1993-2007) als secretaris deel uit van het bestuur. In deze periode werd onder andere een nieuw clubgebouw gerealiseerd, het vijftigjarig jubileum gevierd en vond een ingewikkelde juridische omzetting van de rechtspersoon plaats. Ook begeleidde hij in die periode de activiteiten van kinderen in leeftijden van 5 tot 18 jaar. Dat werk zette hij later voort als vrijwilliger in jongerencentrum Big Bear waar hij vooral werkgroepen met jonge vrijwilligers begeleidde, zoals de organisatie van het MiniRock festival met meer dan vijftig jongeren, maar hij stonds soms ook gewoon een avondje achter de bar.

Sinds 2002 is Maarten ook lid van het bevoegd gezag van het Krimpenerwaard College, een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met ongeveer 1200 leerlingen op één locatie. In eerste instantie werd hij namens de raad hierin benoemd, maar toen de raad enkele jaren later besloot op meer bestuurlijke afstand van het onderwijs te willen staan, werd Maarten gevraagd op persoonlijke titel zitting te houden in het bestuur. Hij hield zich in het bestuur bezig met personeelsbeleid, onderwijskwaliteit en de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de school.