Jongeren

In al mijn hoedanigheden ben ik altijd erg actief met jongeren. Ik heb goede contacten met o.a. leden van de Nationale Jeugdraad en van DWARS, de jongerenorganisatie van GROENLINKS. Binnen GROENLINKS ben ik betrokken geweest bij het opzetten van het Jongerennetwerk, een tijdelijk netwerk van jongeren wat ertoe heeft geleid dat er nu een betere band is tussen DWARS en de jongeren van GROENLINKS.

Verder kom ik in mijn werkzaamheden op het gebied van onderwijs altijd veel in contact met jongeren. Verder kom ik veel in contact met jongeren bij een tweetal jongerenorganisaties, te weten Scouting Nederland en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland. Binnen de scouting ben ik heel lang lokaal actief geweest, hoewel ik ook een aantal regionale functies vervulde met name op het gebied van training van jonge vrijwilligers. Daarnaast heb ik op landelijk niveau meegewerkt aan een reorganisatie van de organisatie om meer gericht te zijn op het werken met jonge vrijwilligers in een jeugdorganisatie. Binnen de SJJMH heb ik vooral een adviserende rol en werk ik samen met een aantal jongerenwerkers en groepen jongeren om een lokale organisatie van de grond te tillen. Ook heb ik wat uitvoerende activiteiten gedaan zoals de organisatie leiden van het MiniRock festival met meer dan 50 jonge vrijwilligers.

DWARS
Nationale Jeugdraad
Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland
Stichting JEUK i.o.
Scouting Nederland
Scouting Jan Willem Friso