Onderwijsportfolio

Ervaringen in en rond het onderwijs
Mijn complete CV kan je
hier bekijken.
Bekijk ook mijn schematische
biografie

UU Homepage Mentorgroep & COL-groep
Vakdidaktiek
Thema: Leerpsychologie
Thema: Pedagogiek
Thema: Intercultureel onderwijs
Onderzoek "Knelpunten bij het PWS"
Stage 5 VWO
Spelshow elektriciteit
Stageperiode
2e klassen
3e klassen
4e klassen
5e klassen
Themadag Toetsing
Woudschotenconferentie
Logo Wiskunde A
Wiskunde B
Bijles topsporters
ANW (OLER)
Erasmus Universiteit Rotterdam Statistiek
Wiskunde
ORMO
BIJLES Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Engels
Studie- en examenbegeleiding
Huiswerkplanning
Onderwijs chat-sessies

Bevoegd Gezag Krimpenerwaard College
Jeugd- en jongerenwerk
Scouting Jan Willem Friso
Onderzoek "Een eigen plek"
Roei- en zeilinstructie