Stage op het KWC

Wat heb ik ervoor gedaan?
Gedurende de eerste helft van 2004 heb ik een korte stage gelopen op het KWC in Culemborg. Ik werd daar begeleid door Piet, reeds 25 jaar actief als natuurkunde docent op het KWC. Hoewel Piet en ik heel anders dachten over het onderwijs in het algemeen en de natuurkunde in het bijzonder, denk ik met veel plezier terug aan die tijd. Meteen tijdens onze eerste ontmoeting hadden we al een discussie over het nut en de noodzaak van het vak ANW.

Ik heb vele lessen van Piet bijgewoond, samen met mijn mede-DIO Gideon Maduro, maar ook lessen van collega's bij andere vakken (Frans, Scheikunde). Uiteindelijk heb ik zelf een twintigtal lessen gegeven in 4 VWO over het onderwerp elektriciteit. Meer hierover vind je in het artikel over mijn ervaringen in de 4e klassen. In deze klas heb ik ook de spelshow elektriciteit gedaan aan het eind van de stageperiode.

Het beoordelingsformulier van SPD Piet v/d Fliert
 

Wat heb ik ervan geleerd?