Onderwijsportfolio

Visie op het vak
In dit stukje ga ik in op mijn visie op de plaats van natuurkunde als vak in het middelbaar onderwijs.

Tijdschriften & internet
Hier vertel ik iets over het gebruik van vaktijdschriften en internetvaksites als voorbereiding op het onderwijs.

Studiewijzers
Overzicht en inzicht in structuur en opbouw van het curriculum vind ik erg belangrijk voor de leerlingen. Mijn studiewijzers zijn nog voortdurend in ontwikkeling, en worden langzaam maar zekers steeds minder spoorboekjes en steeds meer handleidingen bij het volgen van het vak.

Mini-PWS
Tijdens mijn stage op het KWC heb ik samen met Gideon een opdracht ontworpen ter voorbereiding van het werken aan een profielwerkstuk. Hier beschrijf ik mijn ervaringen met dit zogenaamde Mini-PWS.

Spelshow elektriciteit
De spelshow elektriciteit is een experiment op het gebied van werkvormen. De spelshow was bedoeld in plaats van het gebruikelijke vragenuur c.q. de oefentoets, ter voorbereiding van een proefwerk tegen het einde van een lessenserie over het genoemde onderwerp.

Tien termen oefening
De tien termen oefening is een oefening die ik bedacht heb om een nieuw onderwerp te introduceren. Het is bedoeld om voorkennis van de leerlingen te activeren en tegelijkertijd inzicht te krijgen in die voorkennis. Bovendien helpt het om voor de leerlingen het onderwerp duidelijk af te bakenen.

Onderzoek "Struikelblokken bij het PWS"
Ik heb samen met Bram onderzoek gedaan naar de struikelblokken die leerlingen tegenkomen bij het werken aan het PWS. We hebben met name gekeken naar hoe de leerlingen hun begeleiding ervaren, en welke onderdelen ze moeilijk vinden en welke niet.

Bijlesmateriaal
Voor de bijlessen die ik de afgelopen 10 jaar gegeven heb, heb ik ook het een en ander ontwikkeld.

Literatuurproject
Tijdens de opleiding hebben we een project gedaan waarbij we een hoofdstuk uit Woolfolk hebben bestudeerd, aanvullende informatie hebben verzameld, en vervolgens een presentatie daarover gegeven.

Ervaringen met 2e klassen RML
Mijn ervaring met L23 en G22 ('04-'05) en L23 ('05-'06) op het RML. 

Ervaringen met 3e klassen RML
Mijn ervaring met H32 en G32 ('04-'05) en H32 en G32 ('05-'06) op het RML. 

Ervaringen met 4e klassen RML
Mijn ervaring met H4-na1 ('04-'05) en H4-na1/na12 ('05-'06) tijdens mijn stage op het RML.
 

Ervaringen met 5e klassenRML
Mijn ervaring met H5-na1 ('05-'06) op het RML. 

VIL met analyse
In 2005 heb ik in twee klassen (G22 en H4) afgenomen

Meelezer
Tijdens mijn eerste maanden op het RML schreef de conrector onderbouw een beleidsdocument voor de vernieuwing van de onderbouw. Ik heb me toen samen met een aantal andere collega's aangemeld als meelezer, en wij hebben vanaf de zijlijn de conrector van advies gediend en het stuk met hem besproken.

Stage KWC
Gedurende de eerste helft van mijn opleiding heb ik stage gelopen op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg.

Stage RML
Gedurende de tweede helft van mijn opleiding heb ik stage gelopen op het Rotterdams Montessori Lyceum. Tegelijkertijd had ik daar ook een vervangingsaanstelling vanwege het onverwachte overlijden van dhr. Kuijper tijdens de zomervakantie.

Introductieles
Net als bij het houden van een betoog, of het schrijven van een essay, is het begin heel belangrijk. Als je tijdens het begin je publiek "verliest"  is het heel lastig om het later weer terug te krijgen. Introductielessen, waarin een nieuwe vak of een nieuw onderwerp binnen een vak gestart wordt, zijn dus belangrijk omdat ze extra goed moeten worden voorbereid. Introductielessen geven je ook de kans om verbeteringen door te voeren in de werkwijze in een klas.

Lessenserie
Samenhang tussen lessen is belangrijk. Een lessenserie begint voor mij met de introductie van een onderwerp en eindigt met de evaluatie van de lessenserie aan de hand van de studieresultaten en de motivatieresultaten (d.w.z. of de lessenserie heeft bijgedragen aan de interesse en motivatie van de leerlingen voor het vak in het algemeen).

Namen en gezichten
Ik blijk veel moeite te hebben met het onthouden van namen. Zelfs in de bus en de metro zit ik nog op de klassenlijstjes met foto's te studeren. Het koppelen van een naam aan een gezicht gaat me heel slecht af. Ik heb hier een aandachtspunt voor mezelf van gemaakt voor in de toekomst.

Absentiebeleid
Tussen de verschillende scholen waar ik bij betrokken ben of ben geweest (EG, KWC, RML, KC) zitten enorme verschillen in hoe men absenties bijhoudt en daar mee omgaat. Hier vertel ik iets over mijn ervaringen op dat gebied, en analyseer ik de voor- en nadelen van de verschillende systemen.