Onderwijsportfolio

Leeswijzer

De IVLOS lerarenopleiding leert aankomende docenten hoe ze zich voor de klas kunnen redden, door de taak van een docent op te splitsen in een vijf- of zestal rollen. Onder het kopje "rollen" vind je per rol mijn startsituatie voor ik in het onderwijs actief werd, en aan het begin van de opleiding, het plan dat ik heb gemaakt tijdens de opleiding en mijn situatie op dit moment (sinds de meest recente update).

Het gedeelte ervaringen is meer ingedeeld op basis van de diverse activiteiten, en laat zien welke ervaringen ik heb opgedaan in het onderwijs.

Tot slot vind je onderaan nog een lijst van de diverse materialen die in deze site zijn opgenomen.

Sitemap

Materialen
Hier vind je een lijst van alle documenten en andere materialen die in het portfolio zijn opgenomen. Let op: als je deze links volgt krijgt je alleen de documenten, niet de toelichting of bespreking ervan. Wilt je de documenten in context lezen, bekijk ze dan via de rollen of de ervaringen.

 1. Beoordeling door SPD van het RML
 2. Curriculum Vitae
 3. Notitie "Een eigen plek" over jongerenwelzijn
 4. Bespreking tijdschrift Exaktueel
 5. Voorbeeldtoets
  1. Opgaven
  2. Antwoordmodel
  3. Nagekeken toetsen
 6. Huisvesting KC
 7. Lesschema introductieles
 8. Lessenserie 4 HAVO
 9. Mini-PWS
  1. Leerlinghandleiding
  2. Docentenhandleiding
  3. Invulschema
 10. Rekenen met mollen (scheikunde bijles)
 11. Natuurkunde spelshow
  1. Spelshow
  2. Toelichting
 12. Onderwijsmuurtje
 13. Verslag verdiepingsonderzoek
 14. Periode planning
 15. Beoordeling door bijlesleerling
 16. Plaatje sinus en cosinus (wiskunde bijles)
 17. Studiewijzers (spoorboekjes)
 18. Tafelschema
 19. Tien termen oefening (introductie op nieuw onderwerp)
 20. Toets (1)
 21. Toets (2)
 22. Visie op natuurkunde als vak
 23. Websites over het geheugen
 24. VIL-analyse