Onderwijsportfolio

Mijn rollen...
In dit gedeelte kun je alles vinden over wat ik tijdens de opleiding gedaan heb. Onder het schema staat een toelichting wat je moet verstaan onder beginsituatie, opleidingsplan en eindsituatie.

Voorlopig staat alles nog op de itemlijst

Docentrollen
Beginsituatie
Opleidingsplan
Eindsituatie
Vakdidactisch deskundige
Vormgever en begeleider van leerprocessen
Opvoeder
Manager van de werksfeer
Docent buiten de klas
Eindverantwoordelijke voor eigen groei