Beginsituatie
Deze stukjes beschrijven de beginsituatie toen ik in februari 2004 aan de opleiding begon. De ervaringen die ik op dat moment had waren weinig gestructureerd. Ik had bijna 10 jaar lang bijles wiskunde gegeven op verschillende niveau's, ik had één jaar gewerkt op het Thorbecke Lyceum, ook in het vak wiskunde en ik werkte al jaren lang in allerlei hoedanigheid met jongeren (zoals bij de JWF en de stichting JEUK i.o.). Maar veel ervaring in een klassikale situatie met 30 leerlingen had ik dus nog niet.