Ik heb in de komende periode een aantal zaken waar ik me als DBK mee bezig houdt. Ook  buiten de opleiding ben ik op verschillende terreinen binnen het onderwijs actief (schoolbestuur, VOO). Meer op de rol van docent gericht zal ik de komende periode een lln. Intensief begeleiden bij het maken van een profielwerkstuk NT op het gebied van de quantummechanica. Doel hiervan voor mezelf is van dichtbij te ervaren hoe het voor een lln is om een profielwerkstuk te maken, en wat voor struikelblokken een lln tegenkomt.