Tijdens de opleiding heb ik vooral op twee gebieden veel geleerd.

1) Ik heb veel meer inzicht gekregen in de leerprocessen van leerlingen. Het werken met verschillende werkvormen, het aansluiten bij verschillende leerstijlen, en de manier waarop leerlingen dingen onthouden zijn natuurlijk zaken waar ik al wel eerder eens over na had gedacht, maar dankzij de opleiding heb ik nu het gevoel dat ik mijn onderwijs op een professionele manier kan aansluiten op de leerpsychologische behoeften van de leerlingen. Deze zaken heb ik vooral geleerd tijdens de meer theoretische gedeelten van de opleiding, zoals de thema-middagen en ook wel tijdens de mentorgroepbijeenkomsten.

2) De praktische aspecten van het werken op een school zijn me een stuk duidelijker geworden, met name toen ik parttime aan de slag ging op het RML. Met name het bijhouden van de klasse-administratie was wel even wennen. Normaal werkte ik tweemaal per week mijn takenlijst bij, nu was het vaak nodig om dat sneller te doen, omdat ik dinsdag met een leerling afspreek om de dag erna een toets in te komen halen. Vooral het bijhouden van afspraken met individuele leerlingen voor bijvoorbeeld inhaalwerk is iets wat mij erg verraste en waar ik tijdens de opleiding weinig over geleerd had.