In deze periode wil ik met name mijn inzicht ontwikkelen in de (groeps)psychologische aspecten van het leerproces. Daaronder vallen voor mij ook de meer pedagogische aspecten. Mijn uitgangspunt is dat het optimale leerproces voor elke leerling verschillend is, en ik wil leren om op dit gebied te kunnen aansluiten bij de behoeftes van zowel de individuele leerling, als de behoefte van een specifieke groep leerlingen (bijv. een groep met bepaalde kenmerken). Daarom zal ik me met name richten op de perspectieven LP en P.