Eindverantwoordelijke voor eigen groei

Een docent die zelf verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen groei. Dat betekent dat zij initiatieven neemt om haar eigen handelen adequaat te analyseren: in verschillende schoolsituaties en vanuit verschillende (theoretische) invalshoeken daarbij rekening houdend met de eigen persoonlijke ontwikkeling. En op basis van die analyse moet zij in staat zijn zichzelf te verbeteren in een continue ontwikkelingsproces.

(advertentietekst)