Vormgever en begeleider van leerprocessen

Een vormgever en begeleider van leerprocessen die op grond van zelfvastgestelde doelen en de beginsituatie van de leerlingen een systematische planning van leeractiviteiten van leerlingen kan maken. Die deze plannen ook goed kan uitvoeren, wat betekent dat zij verschillende werkvormen adequaat kan hanteren, indien daartoe aanleiding is plannen kan bijstellen, en die bovendien leerlingen het hoe en waarom van de les weet duidelijk te maken. Die kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast verwachten we dat de docent op een adequate manier de vorderingen van de leerlingen evalueert en toetst.

(advertentietekst)