Nu: Als (bijles)docent heb ik in het verleden wel enige ervaring opgedaan met dit aspect, niet alleen binnen de natuurkunde, maar voornamelijk ook op het gebied van de wiskunde. Het uitleggen van bepaalde concepten, concreet of abstract, gaat me meestal redelijk af. Didaktiek vindt ik erg belangrijk, "vak"didaktiek op zich iets minder. Ik denk dat veel didaktische principes redelijk vakonafhankelijk zijn, hoewel je natuurlijk wel per gebied (natuurwetenschappen, kunsten, talen etc.) duidelijk hele andere accenten hebt (hoe leg je abstracte begrippen uit etc.). Ik zal me niet teveel concentreren op deze rol, omdat ik die niet het belangrijkste vind.