Vakdidaktisch deskundige

Een vakdidactisch deskundige die in staat is om een expliciete visie te formuleren op het vak en de plaats ervan in de maatschappij. Die bovendien inzicht heeft in de opbouw van het curriculum van het vak inclusief kerndoelen en eindtermen, die weet hoe leerlingen kennis en begrip binnen zijn of haar vakgebied verwerven, en die deze visie en deze inzichten weet te vertalen naar effectieve en leuke lessen en durft te experimenteren.

(advertentietekst)